XIII. ROČNÍK HORSKEJ CYKLISTICKEJ ČASOVKY

PODSUCHÁ – SMREKOVICA

Malinô SkiAlp team vás pozýva na XIII. ročník horskej časovky do vrchu

Štart:                    15.09.2022 o 11:00 hod. pri Bodege na Podsuchej

Registrácia:        elektronicky …………… do 14.09.2022 do 20:00 hod  »»»»»»»»»»

Na Podsuchej (Bodega) 15.09.2022 v čase od 09:00 do 10:30 hod

Kategórie:          M 18 – 2004 a mladší*

Ž 18 – 2004 a mladšie*

M – 1983 – 2003*

M 50 – 1972 – 1983*

M 60 – 1972 a starší*

Ž – 2003 a staršie*

E -bike –  bez rozdielu veku a pohlavia a bez vyhlásenia výsledkov

-prví traja pretekári v hodnotených kategóriách získajú hodnotné ceny od našich sponzorov

                               * -hodnotené kategórie.

Program:

             09:00 – 10:30      registrácia a prezentácia na Podsuchej

10:45             odvoz batožiny pretekárov na Smrekovicu (organizátor neručí za veci)

11:00             štart prvej dvojice pretekárov

12:00             občerstvenie

13:30             vyhlásenie výsledkov pri kolibe na Smrekovici

Štartovné:          15 eur: do 31.8.2022 23:59 (prihlásený elektronicky, vyberané v hotovosti na mieste)

20 eur: bude vyberané v hotovosti pri prezentácii

MTB časovka – registrácia » casomierapt.com

 • Predmet s logom podujatia a občerstvenie pri prezentácii pre prvých 120 prezentovaných na mieste 15.09.2022

Zdravotné zabezpečenie: Horská Záchranná Služba

Trasa:    -Štart: turistický smerovník nad Bodegou, Podsuchá 560 m n.m.

-Cieľ: Smrekovica – Horezza a.s. Koliba 1372 m n.m

-Trať: dlhá 8,3 km s prevýšením 812 m vedie po asfaltovej ceste ktorá je z 50 % zrekonštruovaná  a z 50 % rozbitý asfalt. Trať je mimoriadne náročná, má priemerné stúpanie 9,7 % s maximom do 16 % bez oddychových úsekov.

Povinná výbava:

 • Bicykel
 • Cyklistická prilba riadne upevnená na hlave na celej trase (EN1078)
 • Tekutiny (množstvo podľa vlastného uváženia)
 • Odporúčame pripraviť si veci na prezlečenie po preteku. (Organizátor zabezpečí vývoz.)

Súťažný poriadok:

 1. Pretekári budú štartovať vo dvojiciach  v intervaloch 30 s podľa štartových čísel.

(Keď sa pretekár nedostaví na štart včas, bude mu rátaný čas podľa poradia, v ktorom mal štartovať.)

 • Na preteky môžu byť použité horské, cestné, trekingové, krosové bicykle bez rozdielu.
 • Kategória e-bike nebude vyhodnotená. Účastníci dostanú predmet s logom podujatia a certifikát o absolvovaní časovky na Smrekovicu na e-biku s časom, ktorý dosiahli.
 • Pretekár v kategórii e- bike nemôže súťažiť o prekonanie traťového rekordu.
 • Pretekári sa zaväzujú dodržiavať pokyny organizátorov.
 • Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť.
 • Neplnoletý účastník musí doložiť súhlas zákonného zástupcu.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Diskvalifikácia:

 1. Za porušenie pokynov a nariadení organizátora
 2. Za nešportové správanie ( bránenie v predbiehaní…)
 3. Za skracovanie trate

Rekord trate: 2015 Martin Haring (CK B. Bystrica) 29:47,7 min

Odmena za prekonanie rekordu: 200 

!!! Bude vyplatená len v prípade, že rekord bude prekonaný na horskom bicykli s plášťami o šírke min. 1,25“ !!!

HLAVNÁ CENA: POBYT NA HOTELI GRANIT SMREKOVICA

Organizačný výbor:

RIADITEĽ PRETEKOV:                     Michal Stano

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:         Horská záchranná služba

HLAVNÝ ROZHODCA:                     Štefan Faga

ČESTNÝ PREDSEDA:                        Bohuslav Hlavčo

Preteky pre vás pripravil Malinô SkiAlp Team v spolupráci s Horskou Záchrannou Službou.

Informácie:

Michal Stano

+421 903 011 772

misoastano@gmail.com

Ubytovanie !!! HOREZZA a. s. – Hotel GRANIT Smrekovica *** , ponúka možnosť ubytovania./ tel. +421444323516, www.horezza.sk/hotel-granit-smrekovica/ , E-mail: recepcia.sm@granithotels.sk;