Vďaka za každý príspevok nášmu klubu.

Môžete nás kontaktovať na tejto mailovej adrese: mail@malinoskialpteam.sk